LỜI DU TỬ

LỜI DU TỬ
Này em ơi,

Đời sống là sông

Buồn vui là sóng

Chúng ta là thuyền

Cứ nương theo sóng mà lênh đênh

Nương theo sông mà chảy

Rồi cũng ra khơi

Ra đến biển
Biển có thể rất êm

Như mặt nước ao sau nhà mình

Biển có thể rất mông mênh

Không biết đâu là bến

Không biết đâu là chân trời

Không biết đâu mà xô dạt
Biển có thể ầm ì

Lời của thâm u
Biển có khi là bão

Đôi khi, biển là nơi bắt đầu của bão
Không ai biết trước khi nào thì có bão

Khi nào sẽ thâm u

Khi nào thì biển động
Khi nào thì đắm thuyền
Chúng ta sẽ trôi về đâu
Không ai biết

Chúng ta cũng không biết
Vậy thì cứ trôi đi

Cứ hát ca

Những lời vô nghĩa
Sẽ được bao ngày

Còn có bao ngày
12/7/2014

ĐINH LÊ VŨ

Advertisements