Tìm xác người thương – Dương Đình Trí

 


Nghe tua bai hat nay thay so qua, nhung nghe thi …cong nhan la Duong Dinh Tri gioi.

Tìm xác người thương

Sang tac: Dương Đình Trí

http://kenhnhaccho.vn/NhacCho/music.jsp?id=69713

Nghe bai hat nay nho mua nuoc noi… nuoc trang troi… co hoa sung, hoa dien dien

 

 

 

Advertisements