Chuyện Ba Mùa Mưa

 

 

Troi mua, nho nha, nho Ba Me, nho nguoi dung

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-ba-mua-mua-duong-dinh-tri.eRRBB0Wb92Hs.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-ba-mua-mua-quang-le.jaAOMXPjyQN0.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-ba-mua-mua-truong-vu.ORWNG8cSVuDM.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-ba-mua-mua-bang-tam.nri-2ATKae.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-ba-mua-mua-quoc-dai.VodAZV0bkQ.html

Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ

 

 

Advertisements