Trộm Nhìn Nhau

 

10/25/2014

Ðôi khi trộm nhìn nhau.

Cuộc đời là mây trắng là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
áo mỏng đường mòn
Dáng nhỏ thân quen

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trom-nhin-nhau-nhu-quynh.1zSEZDWAyh.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trom-nhin-nhau-bang-tam-ft-dang-the-luan.u2SeyyrsojUW.html

 

 

 

 

Advertisements