Chuyến đò không em

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-do-khong-em-tuan-vu.k3PLH3yaL1.html

 Phút ban đầu ấy…
Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em…
Ngõ đi chung một lối…
Đôi khi định nói với em một lời…
Tình muốn còn e…
Chung bước đường về…
Nào biết được khi..nói lên nỗi niềm…
Thì nẻo vào tim…
Mở rộng hay khép môi thắm trao duyên…
Cuối xuân hè tới…
Nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi…

 

Advertisements