Tình yêu và tiền bạc

“Tình yêu và tiền bạc đóng góp 50 – 50 trong hạnh phúc hôn nhân. Nhiều người cho rằng, mối tương quan này có thể thay đổi, nghĩa là tình yêu lớn thì chuyện tiền bạc chỉ ảnh hưởng chút xíu, thậm chí là chẳng ảnh hưởng gì. Những người nghĩ thế chắc hẳn chưa kết hôn, hoặc hoàn toàn không bao giờ phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền.

Trong hôn nhân, tiền bạc là một trò chơi đồng đội mà ở đó hai người sẽ phải cùng hỗ trợ nhau, đi đến được tận cùng là chiến thắng. Nếu hai người cùng trong một trò chơi nhưng lại bất đồng quan điểm, khác mục đích, không chia sẻ được nhiệm vụ với nhau thì khả năng chiến thắng là rất hiếm hoi. Ngược lại, nếu hai bạn cùng đồng lòng, cho dù xuất phát điểm có thấp đến thế nào thì kết quả đạt được cũng có thể rất ngạc nhiên.

Trước hôn nhân, tình yêu nói lên sự bền vững của mối quan hệ. Sau hôn nhân, tiền bạc mới thể hiện sự bền vững đó. Nếu sau khi lấy nhau, kinh tế gia đình bạn dần ổn định và phát triển sau mỗi năm, bạn có thể yên tâm. Còn nếu gia đình cứ lục đục mãi về chuyện tiền nong thì hãy cẩn thận!”. – Gerald Rogers (diễn giả)

Advertisements