Tống biệt hành (Thâm Tâm)

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Tống biệt hành (Thâm Tâm)

Advertisements