Nghìn Trùng Xa Cách – Phạm Duy

My Linh:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nghin-trung-xa-cach-my-linh.61DsdFfFyM.html

Quang Dung:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nghin-trung-xa-cach-quang-dung.hhv5wp8ijEQz.html

Thu Phuong:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nghin-trung-xa-cach-thu-phuong.c7dRSV5sKC.html

 

Advertisements