Quote – 2

Randy Pausch: “ Chúng ta không thay đổi được những quân bài đã chia nhưng có thể thay đổi cách chơi bài”

Advertisements