Quote

1. Doc duoc cai nay tren WTT:

2. Người thích lời khen tặng, người ghét lời chê, người thích cả lời khen lẫn lời chê, và người bình thản như không trước cả lời khen và chê, ai là được nhất?
Tôi ưu ái cho người cuối cùng. Bởi người ta khen chê kết quả bày ra trước mắt, nhưng họ đâu biết con đường gian khó người làm việc đã đi. Miễn đã làm hết tâm hết sức, thì ta nhẹ nhàng bình thản được rồi.
( Ngu Yẽn)

Advertisements