Làm Thơ Tình Em Đọc

Thay cai nay trong blog cua ban…

tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy… để mắt em cười tựa lá bay

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JDgAaG50rr

Advertisements