Đừng bao giờ

Đừng bao giờ đặt mục tiêu của đời mình vì tiền bạc hay danh vọng
Dù cho mình có đang làm để kiếm miếng cơm manh áo
Hãy đặt mục tiêu vì lợi ích loài người trước hết.
Đừng tin vào tài lanh lợi
Chỉ tin vào sự bền chí làm việc không mệt mỏi
Đừng tin những gì mình đã học
Chỉ dựa vào trực giác của mình lúc hữu sự
Trực giác là khả năng tự nhiên trời ban.  ….
Đừng theo con đường mòn của người đi trước
Dù hiện lớp lớp người đang theo
Bởi nếu như vậy
Mình cũng chẳng làm ra sự thay đổi nào
Hãy tự tâm trực giác của mình mà sáng tạo.
Trong tâm trực giác
Không chứa kinh nghiệm
Nên sáng tạo là sáng tạo chứ không phải copy
Người copy không thể làm cho thế giới thay đổi.

…………………

Đừng sợ sệt e-dè hay dừng lại khi ai đó cản ngăn
Bởi mục tiêu mình đưa ra là lợi ích cho loài người.
Trên đường đi
Đừng dừng lại cãi nhau với ai đó
Đừng dừng lại khi có vật cản đường
Mỗi lần đối mặt
Là một lần trí tuệ vượt lên trên để đi qua chướng ngại
Hãy lấy chướng ngại làm niềm vui vì trí tuệ có cơ mở rộng ….
Mục tiêu cứ đề ra
Nhưng khi nào đạt thì không quan trọng
Quan trọng là biết làm theo thứ tự ưu tiên
Biết rõ mỗi ngày mình đã được gì
Như vậy mới là sống trong thực tại nhiệm mầu.
Để đạt nhiều kết quả khai phóng trực giác
Hãy chuyễn năng lượng ham muốn hưởng thụ riêng tư
Vào cõi tâm thầm lặng lúc nào cũng sẵn bên trong
Chuyển hết năng lượng ích kỉ hẹp hòi
Năng lượng của lòng nóng giận thù hằn
Và cả năng lượng của đau thương
Vào bên trong để khám phá cõi tâm im lặng mà nhiệm mầu.
Cứ mỗi lần các ý tưởng và cảm xúc hiện ra
Thì nhớ chuyển tất cả năng lượng sống của mình vào bên trong
Đ
ể tìm và nhận ra cõi thầm lặng nhiệm mầu này
Trực giác sẽ tràn đầy chờ sẵn cho bạn dùng.
Khi mình đang suy nghĩ điều gì đó
Những suy nghĩ ấy sẽ làm mình dễ lâm vào bước sai lầm
Hãy dừng lại và chuyển năng lượng vào trong
Giải pháp sẽ hiện.

……………………..

Đừng để cho tình yêu nam nữ hay cuộc sống riêng tư
Cầm tù toàn bộ tâm hồn của mình
Bởi tâm hồn của bạn đích thực là bầu trời vô tận
Mà thân xác của bạn là cánh chim tung bay muôn phương
Để sáng tạo ra sự sống cho muôn loài.

http://duytue.com

Advertisements