Vườn tao ngộ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ydZUoFn4lW

Đâu có thể phai mờ kỉ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ
Cho ta còn đón chút thơ ngây
đến mãi bây giờ nhớ hoài màu hoa bí vàng của tuổi thơ
nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ

Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh ôi cái thuở ban đầu
bâng khuâng một mái tóc bay bay
tóc xoã vai gầy tóc dài hoa bí cài vào làn mây
bóng chiều đang xuống dần mà nào hay

Advertisements