February 14, 2012

Hom nay thay met ba ca  nguoi. Minh biet nguyen nhan tai sao minh met chu, ma sao khong giai quyet duoc. Thiet la gian minh qua di.
Doc lai bai nay:
Doi thay doi khi chung ta thay doi
Thực trạng: Nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn đã làm, bạn sẽ tiếp tục nhận những gì đã nhận.
Giải pháp : Nếu bạn muốn cái mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm cái mà bạn chưa bao giờ làm.
Nếu người khác làm được, mình sẽ nỗ lực làm được và làm tốt hơn. Nếu người khác chưa làm được, mình sẽ là người đầu tiên.
………………………
 
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
* Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích – bất kể ngày hôm qua như thế nào.

 

Advertisements