Entry for Dec 18, 2009

Cảm ơn người đã làm ta vui. Xanh tiếng cười, sáng xuân ngời trưa vắng. Mơ con đuờng xa có tiếng đời rung khẽ. Lưa thưa bầy áo trắng dáng khoe tình…Và, cảm ơn người đã làm ta đau. Để thấy cuộc đời thênh thang rất lạ. Ngắn những chiều mưa, thêm dài trưa nắng. Bàn chân qua vẹt mòn con dốc đổ. Ta trở về, xào xạc gió mùa đau…

(Co gai Do Long’s blog)

Advertisements